Kontraktace

Služby J.P.M. INTERNATIONAL poskytované v kontraktační fázi zahrnují zejména:

J.P.M. INTERNATIONAL disponuje rozsáhlou databází vzorových poptávkových a smluvních dokumentů, je seznámena s postupy, procedurami a vzorovými dokumenty významných institucí jako Světová banka, FIDIC, EBRD, EIB a podobně.

J.P.M. INTERNATIONAL poskytuje své služby i zadavatelům veřejných zakázek, jejichž výběrová řízení se řídí ustanovením zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
J.P.M. INTERNATIONAL zajišťuje služby v češtině, angličtině a němčině, včetně provedení výstupních dokumentů a tlumočnických služeb pro investora/vlastníka.