DISPEČERSKÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM EXTENDED SCADA PRO ÚSTŘEDNÍ ENERGETICKÝ DISPEČINK ČEPS, a.s.

 

Investor:                                      ČEPS, a. s.
Uzavření smlouvy na projekt:  duben 1996
Dodavatel:                                  Siemens AG, Německo, Harris Corp., USA
Uzavření smlouvy o dílo:          leden 1998 Dodavatel: GE Harris LLC, USA
Předmět díla:                             Dispečerský řídící systém Extended SCADA 
                                                     pro Ústřední energetický dispečink ČEPS, a.s.
Realizace:                                 1998 - 2002

Projekt Dispečerský řídící systém Extended SCADA pro Ústřední energetický dispečink ČEPS, a.s. spočívá v pořízení výkonného a moderního řídicího a informačního systému dispečinku přenosové soustavy ČR. Systém Extended SCADA umožňuje řídit, monitorovat a analyzovat skutečné, plánované i simulované stavy sítě v reálném čase. Jeho součástí jsou základní a vyšší nadstavbové funkce. Tyto funkce jsou začleněny do grafického uživatelského prostředí. Systém je používán pro plánování a řízení provozu energetické soustavy s použitím počítačových, telemetrických a telekomunikačních systémů.
V červenci 2001 byl dispečerský řídicí systém Extended SCADA uveden do zkušebního provozu a po úspěšném provedení záručních zkoušek byl převzat a.s. ČEPS do trvalého užívání.
Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný.

Dispečerský řídicí systém Extended SCADA byl uveden do provozu v souladu se smluvně sjednaným časovým harmonogramem, jeho provoz dosáhl i překročil garantované parametry a systém byl vybudován s náklady dle původního rozpočtu.

Pověření J.P.M. International zahrnovalo: