NOVÁ VÝROBNA POLYETYLÉNU

INTENZIFIKACE A MODERNIZACE NÍZKOTLAKÉHO POLYETYLÉNU

Investor:                                      CHEMOPETROL, a. s.
Licensor:                                    UNION CARBIDE Corp. / UNIVATION TECHNOLOGIES LLC (USA)
Uzavření licenční smlouvy:     srpen 1998
Dodavatel:                                 LINDE-KCA-DRESDEN, GmbH (SRN)
Předmět díla:                            Kompletní jednotka na výrobu nízkotlakého vysokohustotního polyetylénu 
                                                    s roční  projektovanou kapacitou 200.000 tun
Příprava akce:                          1998-1999
Uzavření dodavatelského
kontraktu:
                                   listopad 1999
Realizace:                                 2000 - 2002

Projekt INTENZIFIKACE A MODERNIZACE NÍZKOTLAKÉHO POLYETYLÉNU je jedním z pilířů investiční akce "Intenzifikace petrochemických výrob v CHEMOPETROLU, a.s.". Těžiště projektu spočívalo ve vybudování nové jednotky na výrobu vysokohustotního nízkotlakého polyetylénu podle licence Univation Technologies (USA). Bylo nezbytné provést řadu doprovodných investic v oblasti přípravy katalyzátorů, zásobování energií a procesními medii, skladování, balení a expedice vyrobené produkce.

V červnu 2002 byla jednotka uvedena do zkušebního provozu a po úspěšném provedení garančních testů byla dne 16.7.2002 převzata CHEMOPETROLEM, a.s. k trvalému užívání.

Stavba byla vyhodnocena jako úspěšná.

....Jedná se o velký úspěch kontraktora, licensora, ale i realizačního týmu CHEMOPETROLU a všech, kteří se na přípravě, stavbě a najíždění jednotky podíleli. Úspěch je o to větší, že se nejednalo o projekt na "zelené louce", ale o včlenění nové jednotky do existujícího provozu s řadou navazujících projektů, jejichž koordinace s hlavním projektem byla plně v zodpovědnosti realizačního týmu CHEMOPETROLU. Jednotka byla postavena s náklady výrazně nižšími než předpokládala studie proveditelnosti i rozpočet schválený představenstvem CHEMOPETROLU.....(Tisková zpráva 23.7.2002, publikováno na webu CHEMOPETROL, a.s.)

Zařízení bylo uvedeno do provozu v souladu se smluvním časovým harmonogramem, dosáhlo všech projektovaných parametrů a bylo vybudováno s nižšími náklady než stanovil závazný rozpočet.

Pověření J.P.M. INTERNATIONAL zahrnovalo: