INTENZIFIKACE ETYLÉNOVÉ JEDNOTKY

I. ETAPA Investor:


CHEMOPETROL, a. s. Licensor: TECHNIP BENELUX B. V. - Nizozemsko Uzavření smlouvy o dílo: leden 1999 Dodavatel: LINDE-KCA-DRESDEN, GmbH (SRN) Předmět díla: Intenzifikace etylénové jednotky I. etapa Příprava akce: 1998 Realizace: 1999 - 2002
Etylénová jednotka v CHEMOPETROLU, a.s. Litvínov vybudovaná podle licence amerických společností Union Oil Company of California Inc. a Lummus Crest Inc. byla uvedena do provozu v roce 1980. Po sedmnácti letech provozování této jednotky se v r. 1997 CHEMOPETROL, a.s. rozhodl k postupnému navýšení kapacity jednotky ve třech etapách formou revampu stávajícího technologického zařízení.

Revamp sledoval tyto hlavní cíle: navýšení výroby etylénu a propylénu, vyřešit úzká místa původního projektu, vyřešit problémy s odbytem těžších frakcí a dosáhnout jejich vyššího zhodnocení.

V prosinci 1997 CHEMOPETROL, a.s. zahájil výběrové řízení na dodavatele revampu. V dubnu 1998 byla do projektu zapojena společnost J.P.M. INTERNATIONAL s.r.o, která poskytla potřebnou součinnost při dokončení výběrového řízení, vyhodnocení nabídek, projednání podmínek nabídky a projednání smlouvy. V lednu 1999 CHEMOPETROL, a.s. podepsal smlouvu o dílo s nizozemskou společností Technip Benelux B.V. a současně byla uzavřena samostatná smlouva o financování tohoto projektu. V zarážce srpen - září 2000 byla instalována a úspěšně uvedena do provozu rozhodující technologická zařízení (nové parní turbíny, revampované krakovací pece BA-101 a BA-103, revampovaná prací kolona, revampovaný predemetanizér, nová jednotka na výrobu vodíku). V roce 2001 byly instalovány a úspěšně uvedeny do provozu revampované krakovací pece BA-105 a BA-107. V září 2002 byl proveden kapacitní test projektu I. ETAPA INTEZIFIKACE ETYLÉNOVÉ JEDNOTKY a dokončený projekt byl převzat CHEMOPETROLEM, a.s. k trvalému užívání.
Zařízení byla uvedena do provozu v souladu se sjednaným časovým harmonogramem, dosáhla všech projektovaných parametrů a byla vybudována s náklady dle rozpočtu

Pověření J.P.M. INTERNATIONAL zahrnovalo: