NOVÁ JEDNOTKA NA VÝROBU POLYPROPYLÉNU

JEDNOTKA S PROJEKTOVANOU ROČNÍ KAPACITOU 250.000 t.

Investor:                                     CHEMOPETROL, a. s.
Licensor:                                    BP / AMOCO CORPORATION - USA
Uzavření licenční smlouvy:     srpen 1998
Dodavatel:                                 FOSTER WHEELER ITALIANA S.p.A. Itálie
Předmět díla:                            Kompletní jednotka na výrobu polypropylénu 
                                                    s roční projektovanou kapacitou 250.000 tun
Příprava akce:                          1998-1999
Uzavření dodavatelského
kontraktu:      
                            leden 2000
Realizace:                                2000 - 2003

Projekt výstavby nové JEDNOTKY NA VÝROBU POLYPROPYLÉNU je jedním z pilířů investiční akce "Intenzifikace petrochemických výrob v CHEMOPETROLU, a.s.".

Těžiště projektu spočívalo ve vybudování nové jednotky na výrobu polypropylénu podle licence BP AMOCO (USA)., která zvýší podstatným způsobem množství a spektrum vyráběných typů polypropylénu v CHEMOPETROL, a.s..

Nová jednotka s roční kapacitou 250.000 tun polypropylénu umožnila CHEMOPETROLU nahradit na technologicky vyšší úrovní původní výrobnu polypropylénu, která byla v provozu od roku 1975 (s kapacitou 115.000 t/rok).

V listopadu 2002 byla jednotka uvedena do zkušebního provozu a po úspěšném provedení garančních testů byla dne 17.22002 převzata CHEMOPETROLEM, a.s. k trvalému užívání.

Pověření J.P.M. INTERNATIONAL zahrnovalo: