Ostatní projekty


NOVÁ JEDNOTKA NA VÝROBU POLYETYLENU

Investor: UNIPETROL RPA s.r.o.
Příprava akce: 2014-2015
Uzavření smluv:  výběrová řízení probíhají
Dodavatel:  výběrová řizení probíhaji

ČPAVOK 4

Investor: DUSLO  a.s.
Příprava akce: 2013-2014
Uzavření smlouvy:  2015
Dodavatel: TECHNIP ITALY
Realizace: 2015 -2017

OPRAVA ZAOLEJOVANÉ KANALIZACE V RAFINERII KRALUPY

Investor: ČESKA RAFINÉRSKÁ, a.s.
Příprava akce: 2013
Uzavření smlouvy: 01/2014
Dodavatel: SEKISUI SPR AUSTRIA GmbH
Realizace: 2014 -2015

TECHNOLOGIE PRO EXTRUZI ŠROTŮ

Investor: PREOL, a.s.
Příprava akce: 2013-2014
Uzavření smlouvy: 04/2014
Dodavatel: Amandus Kahl GmbH 
Realizace: 2014 - 2016

LICENCE PRO NOVOU JEDNOTKU NA VÝROBU HDPE (PE3)

Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o.
Příprava akce: 2012-2013
Uzavření licenční smlouvy: 10/2013
Licensor: Ineos Sales (UK) Limited 

LIHEŇ BROJLERŮ CHROPYNĚ

Investor: VÝKRM TŘEBÍČ, s.r.o. (člen skupiny Agrofert)
Příprava akce: 2010-2011
Uzavření dodavatelského kontraktu: 12/2012
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Realizace: 2012-2013

OBYTNÝ KOMPLEX KLÍNOVECKÉ LOUKY

Investor: KEILBERG MEADOWS, a.s.
Příprava akce: 2007 - 2008
Uzavření dodavatelského kontraktu: 10/2009
Zhotovitel: ALGON, a.s.
Realizace: 2009-2012

NOVÁ JEDNOTKA NA VÝROBU MEŘO

Investor: AGROFERT HOLDING/PREOL, a.s.
Příprava akce: 2008
Uzavření dodavatelského kontraktu: 2009
Zhotovitel: Chemoprojekt, a.s.
Realizace: 2009-2010

DODÁVKA ELEKTŘINY PRO SPOLEČNOSTI SKUPINY VEOLIA VODA


Investor: VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Příprava akce: 2006
Uzavření dodavatelského kontraktu: 2007
Dodavatel: ČEZ Prodej, a.s.
Realizace: 2008-2011

INTENZIFIKACE A MODERNIZACE JEDNOTKY NA VÝROBU NT POLYETYLÉNU - licence

Investor: CHEMOPETROL, a. s.
Licensor: UNION CARBIDE Corp. / UNIVATION TECHNOLOGIES LLC - USA
Uzavření lic. kontraktu: 08/98
Realizace: 1998-1998

INTENZIFIKACE A MODERNIZACE NT POLYETYLÉNU - výběrové řízení, výstavba, uvedení do provozu

Investor: CHEMOPETROL, a. s.
Dodavatel: LINDE-KCA-DRESDEN, GmbH
Příprava akce: 1999
Uzavření Dodavatelského kontraktu: 11/99
Realizace: 2000 -2002

DISPEČERSKÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM EXTENDED SCADA PRO ÚSTŘEDNÍ ENERGETICKÝ DISPEČINK ČEZ, a. s.

(ČEPS, a. s.)
Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: GE HARRIS ENERGY CONTROL SYSTEMS, LLC - USA
Příprava akce: 1996-1998
Realizace: 1998 -2000

ODSÍŘENÍ ELEKTRÁREN MĚLNÍK II A MĚLNÍK III, příprava a Realizace

Investor: ČEZ, a. s., Jungmannova 29, 111 48 Praha 1,
Dodavatel: AUSTRIAN ENERGY AND ENVIRONMENT SGP/Waagner - Biro Gmbh, Rakousko
Uzavření kontraktu se zhotovitelem dne 3. října 1995
Předmět díla: kompletní závod na odsíření kouřových plynů dvou bloků po 110 MWe a jednoho bloku 500 MWe Elektráren Mělník II a III
Realizace: 1995-1998

JEDNOTKA SBĚRU A SPALOVÁNÍ ODPLYNŮ A KAPALNÝCH ODPADŮ Z JEDNOTKY VCM/PVC

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: konsorcium KTI-Itálie / KLOECKNER-INA -Německo
Příprava akce: 1992 - 1994
Uzavření dod. kontraktu: 03/94
Realizace: 1995-1998

MODERNIZACE VODNÍ ELEKTRÁRNY SLAPY - REALIZACE

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: EZ PRAHA, a. s.
Uzavření dod. kontraktu: 09/99
Realizace: 1999-2001

MODERNIZACE TEPLÁREN KARVINÁ


Investor: EUROENERGY / TEK, a. s.
Dodavatel: ABB energetické systémy, s. r. o.
Příprava akce: 01/95 - 10/95
Uzavření dod. kontraktu: 1995
Realizace: 1995-1998

MODERNIZACE TEPLÁREN KARVINÁ - REALIZACE

Investor: TEPLÁRNY KARVINÁ , a. s. / VAE Ostrava
Dodavatel: ABB ENERGETICKÉ SYSTÉMY, s. r. o.
Uzavření dod. kontraktu: 1996
Realizace: 1996-1998

ŘÍDÍCÍ SYTÉMY ROZVODEN SLAVĚTICE, KOČÍN, MALEŠICE. MILÍN, VÍTKOV, NOŠOVICE


Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: TELEGYR SYSTEMS - Švýcarsko / EFACEC - Portugalsko
Příprava akce: 1997 - 1998
Uzavření dod. kontraktu: 1997 - 1998
Realizace: 1998 -2005

ŘÍDÍCÍ SYTÉM ROZVODNY HRADEC U KADANĚ

Investor: ČEPS, a. s.
Dodavatel: TELEGYR SYSTEMS - Švýcarsko
Uzavření dod. kontraktu: 12/99
Realizace: 2000-2007

INTENTIFIKACE JEDNOTKY NA VÝROBU POLYPROPYLÉNU - licence

Investor: CHEMOPETROL, a. s.
Licensor: AMOCO Corp. - USA
Uzavření lic.. kontraktu: 09/98
Realizace: 1998-1998

JEDNOTKA NA VÝROBU POLYPROPYLÉNU

Investor: CHEMOPETROL, a.s.
Dodavatel: Foster Wheeler Italiana, S.p.A.
Příprava akce: 1999 - 2000
Uzavření dod. kontraktu: 11/1999
Realizace: 2000 - 2002

I. ETAPA INTEZIFIKACE ETYLÉNOVÉ JEDNOTKY - výběrové řízení, výstavba a uvedení do provozu

Investor: CHEMOPETROL, a. s.
Dodavatel: TECHNIP BENELUX B.V. - Nizozemsko
Příprava akce: 1998
Uzavření dod. kontraktu: 01/99
Realizace: 1999-2000

INTEZIFIKACE ETYLÉNOVÉ JEDNOTKY - zpracování studie II. etapy

Investor: CHEMOPETROL, a. s.
Dodavatel: ABB LUMUS GLOBAL INC. - USA / LINDE AG - Německo / TECHNIP BENELUX B.V. Nizozemsko
Příprava akce: 2001
Uzavření kontraktu na studii:
Realizace: 10/2001 - 01/2002

MODERNIZACE ŘÍDÍCÍ TECHNIKY VODNÍCH ELEKTRÁREN ORLÍK A SLAPY

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: EZ PRAHA, a. s.
Příprava akce: 08/97 - 09/98
Uzavření dod. kontraktu: 10/98
Realizace: 1998-2001

MODERNIZACE ŘÍDÍCÍ TECHNIKY VODNÍ ELEKTRÁRNY ORLÍK - REALIZACE

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: EZ PRAHA, a. s.
Uzavření dod. kontraktu: 10/98
Realizace: 1998-2000

ROZŠÍŘENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU ROZVODNY BEZDĚČÍN, ČECHY STŘED, TÁBOR PRO ČEPS, a. s.

Investor: ČEPS, a. s.
Dodavatel: EFACEC - Portugalsko
Uzavření dod. kontraktu: 12/98
Realizace: 1998-2000

ODSÍŘENÍ ELEKTRÁRNY DĚTMAROVICE

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: Konsorcium MITSUBISHI Corp. / MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - Japonsko / ANSALDO - Itálie
Příprava akce: 04/94 - 04/95
Uzavření dod. kontraktu: 1995
Realizace: 1995-1998

VÝSTAVBA VODNÍ ELEKTRÁRNY LIBČICE-DOLANY

Investor: POVODÍ VLTAVY, a. s.
Dodavatel: VOEST ALPINE MCE GmbH - Rakousko
Příprava akce: 03/95 - 10/95
Uzavření dod. kontraktu: 10/95
Realizace: 1995-1998

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ NADŘAZENÉ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: různí Dodavatelé
Příprava akce: 1992 - 1993
Uzavření dod. kontraktu: 06/93
Realizace: 1993-1998

REKONSTRUKCE PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY ŠTĚCHOVICE

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: ČKD Blansko / ŠKODA Plzeň / SIEMENS AG - Německo
Příprava akce: 1992
Uzavření dod. kontraktu: 07/92
Realizace: 1992-1998

ODSÍŘENÍ ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: Konsorcium CHIYODA Corp. / MARUBENI Corp. - oba Japonsko BURMEISTER & WAIN ENERGY A/S - Dánsko
Příprava akce: 1993 - 1994
Uzavření dod. kontraktu: 1994
Realizace: 1994-1997

GENERÁLNÍ OPRAVA ROZVODEN 110 kV a 10,5 kV VE ŠTĚCHOVICE

Investor: ČEZ, a. s. - VE
Dodavatel: konsorcium SIEMENS AG-Německo / EXIMPO Plzeň
Příprava akce: 12/92 - 06/93
Uzavření dod. kontraktu: 06/93
Realizace: 1993-1997

VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMŮ PRO MYTÍ VOZIDEL (42 ČS)

Investor: BENZINA, a. s.
Dodavatel: WAP / ROHÉ / ITALMEC Ceccato - Itálie
Příprava akce: 06/95 - 12/95
Uzavření dod. kontraktu: 1995
Realizace: 1996

VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGIE VÝDEJE LPG (15 ČS)

Investor: BENZINA, a. s.
Dodavatel: BONNET BOHEMIA / MULTITECHNIK
Příprava akce: 08/95 - 02/96
Uzavření dod. kontraktu: 1996
Realizace: 1996

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SÍTĚ ČERPACÍCH STANIC (technologie výdeje pohonných hmot, pokladní

systémy - 67 ČS
Investor: BENZINA, a. s.
Dodavatel: SCHLUMBERGER INDUSTRIES, COMPUTENCE, a. s.
Příprava akce: 12/94 - 04/95
Uzavření dod. kontraktu: 1995
Realizace: 1995 -1996

ZAÚSTĚNÍ VEDENÍ 400 KV CHRÁST - TEMELÍN DO ROZVODNY PŘEŠTICE ČEZ, a. s. - DPS

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: ENERGOVOD, a. s.
Příprava akce: 1995
Uzavření dod. kontraktu: 03/96
Realizace: 1996

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PRO ROZVODNY BEZDĚČÍN, PŘEŠTICE ČEZ, a. s.

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: LANDYS & GYR - Švýcarsko / EFACEC - Portugalsko
Příprava akce: 1994 - 1995
Uzavření dod. kontraktu: 08/95
Realizace: 1995-1996

VVN TRANSFORMÁTORY PRO ROZVODNY ČECHY STŘED, PŘEŠTICE ČEZ, a. s.

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: Různí Dodavatelé
Příprava akce: 1995
Uzavření dod. kontraktu: 11/95
Realizace: 1995-1996

ODSÍŘENÍ ELEKTRÁRNY POČERADY (bloky 2, 3 a 4)

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: HOOGOVENS TECHNICAL SERVICES ENERGY AND ENVIRONMENT BV - Nizozemsko
Příprava akce: 12/92 - 06/93
Uzavření dod. kontraktu: 04/93 - 12/93
Realizace: 1994 -1996

ODSÍŘENÍ ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV II

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: konsorcium MITSUBISHI-Japonsko / ZVÚ
Příprava akce: 1992 - 1993
Uzavření dod. kontraktu: 12/92
Realizace: 1993 -1996

VÝSTAVBA VODNÍ ELEKTRÁRNY OBŘÍSTVÍ

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: konsorcium J.M. VOITH AG / AEG RAKOUSKO-Rakousko
Příprava akce: 1992
Uzavření dod. kontraktu: 12/92
Realizace: 1993-1995

ODSÍŘENÍ ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV I.

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: GOTTFRIEDD BISCHOFF GmbH - Německo
Příprava akce: 1991 - 1992
Uzavření dod. kontraktu: 07/92
Realizace: 1992 - 1995

VÝSTAVBA ODSÍŘENÍ ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: Konsorcium CHIYODA Corp. / MARUBENI Corp. - oba Japonsko BURMEISTER & WAIN ENERGY A/S - Dánsko
Uzavření dod. kontraktu: 05/94
Realizace: 1993-1994

EXTRÉMNĚ ČISTÉ PROSTŘEDÍ PRO KONEČNÉ ČIŠTĚNÍ PROSTANOIDŮ

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: HEINRICH NICKEL GmbH - Německo
Příprava akce: 04/93 - 05/93
Uzavření dod. kontraktu: 05/93
Realizace: 1993

JEDNOTKA NA VÝROBU PVC DRYBLENDU

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: THYSSEN HENSCHEL - Německo
Příprava akce: 08/92 - 03/93
Uzavření dod. kontraktu: 03/93
Realizace: 1993
GRANULACE LAO C 30+
Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: HERHAMMER GmbH - Německo
Příprava akce: 04/92 - 08/92
Uzavření dod. kontraktu: 07/92
Realizace: 1992

JEDNOTKA NA VÝROBU SKLEM PLNĚNÝCH PLASTŮ

Investor: SPOLANA, a. s
Dodavatel: THYSSEN HENSCHEL - Německo
Příprava akce: 04/91 - 07/91
Uzavření dod. kontraktu: 07/91
Realizace: 1991-1992

OBNOVA JEDNOTKY VISKÓZOVÉ FILTRACE (1. stupeň)

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: LENZING AG-Rakousko
Příprava akce: 08/92 - 03/93
Uzavření dod. kontraktu: 08/92
Realizace: 1993

ODPLYNĚNÍ SPŘÁDÁCÍ LÁZNĚ VÝROBY VISKÓZOVÉ STŘIŽE

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: SIGRI GmbH / DANGO DIENENTHAL / HABERMANN-Německo / NEOTECHA-Švýcarsko
Příprava akce: 08/92 - 01/93
Uzavření dod. kontraktu: 10/92 - 02/93
Realizace: 1992-1993

JEDNOTKA NA VÝROBU BITUMENOVÝCH MEMBRÁN

Investor: CHEMOPETROL, a. s.
Dodavatel: RÜMMER SYSTÉM 3000 GmbH - Německo
Příprava akce: 03 - 08/98
Uzavření dod. kontraktu: 08/98
Realizace: 1998-1999

MODERNIZACE ŘÍDÍCÍ TECHNIKY PROVOZU AMALGÁMOVÉ ELEKTROLÝZY

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: DE NORA S. p. A. - Itálie
Uzavření dod. kontraktu: 08/99
Realizace: 1998-1999

PYTLOVACÍ A PALETIZAČNÍ LINKA PRO KAPROLAKTAM

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: HAVER BOECKER - Německo
Příprava akce: 12/91 - 10/93
Uzavření dod. kontraktu: 10/93
Realizace: 1993-1994

OBNOVA GRAFITOVÝCH APARÁTŮ VÝROBNY VCM

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: CARBONE LORRAINE-Francie
Příprava akce: 04/91 - 02/94
Uzavření dod. kontraktu: 06/91 - 02/94
Realizace: 1991-1994

RETROFIT A EKOLOGIZACE ETU I - odsíření

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: L&C STEINMÜLLER GmbH - Německo
Příprava akce: 10/97 - 08/98
Uzavření dod. kontraktu: 08/98¨
Realizace: 1998 - 2000

REKONSTRUKCE VYMĚŘOVACÍ LODI VALENTÝNA II.

Investor: POVODÍ VLTAVY, a. s.
Dodavatel: OY MERIDATA FINLAND Ltd. - Finsko
Uzavření dod. kontraktu: 03/99
Realizace: 1999

OBĚŽNÉ KOLO TURBINY ELEKTRÁRNY DALEŠICE

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: SULZER AG - Německo
Příprava akce: 06 - 10/97
Uzavření dod. kontraktu: 10/97
Realizace: 1997-2000

DODÁVKA A RAFINACE PLATINOVÝCH KATALYZÁTOROVÝCH SÍTÍ

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: JOHNSON MATTHEY Pic. - Anglie
Příprava akce: 11/98 - 05/99
Uzavření dod. kontraktu: 05/99
Realizace: 1999

KOMPLETNÍ DOVOZY SZNR 1998

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: Různí Dodavatelé
Příprava akce: 12/97 - 08/98
Uzavření dod. kontraktu: 12/97 - 08/98
Realizace: 1998

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE NADŘAZENÉ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Investor: SLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s.
Dodavatel: Výběrové řízení nerealizováno
Příprava akce: 1995 - 1996
Realizace: 1996-1998

PROTIPLYNOVÝ AUTOMOBIL

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: ROSENBAUER INTERNATIONAL GmbH - Rakousko
Příprava akce: 02 - 06/97
Uzavření dod. kontraktu: 06/97
Realizace: 03/1998

KOMPLETNÍ DOVOZY SZNR 1997

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: Různí Dodavatelé
Příprava akce: 12/96 - 06/97
Uzavření dod. kontraktu: 12/96 - 06/97
Realizace: 1997

PYTLOVACÍ A PALETIZAČNÍ LINKA PVC

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: MASCHNINENFABRIK MÖLLERS GmbH und CO - Německo
Příprava akce: 06 - 12/96
Uzavření dod. kontraktu: 12/96
Realizace: 1997

KOMPLETNÍ DOVOZY SZNR 1996

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: Různí Dodavatelé
Příprava akce: 12/95 - 04/96
Uzavření dod. kontraktu: 01/95 - 10/96
Realizace: 1996 -1997

ANALYZÁTOR PROCESNÍHO MĚŘENÍ UHLOVODÍKŮ V ODPADNÍCH VODÁCH (INTEZIFIKACE PVC I. ETAPA - STRIPOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD)

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: ABB Process Analytics - Anglie
Příprava akce: 01 - 05/96
Uzavření dod. kontraktu: 05/96
Realizace: 1996

DOVOZY ZAŘÍZENÍ PRO AKCI REVITALIZACE KAPROLAKTAMU 1996

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: Různí Dodavatelé
Příprava akce: 03 - 05/96
Uzavření dod. kontraktu: 03 - 05/96
Realizace: 1996

INŽENÝRSKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY PRO VODNÍ ELEKTRÁRNU BERECIK - TURECKO

Investor: AQUATIS, a. s.
Dodavatel: TAUERPLAN AG - Rakousko
Uzavření dod. kontraktu: 04/96
Realizace: 1996

SYTÉM MĚŘENÍ ETYLÉNU

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: INSTROMET INTERNATIONAL - Belgie
Příprava akce: 01 - 05/96
Uzavření dod. kontraktu: 05/96
Realizace: 1996

DOVOZY ZAŘÍZENÍ PRO INTENZIFIKACI VÝROBY VCM/PVC

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: Různí Dodavatelé
Příprava akce: 08/94 - 04/96
Uzavření dod. kontraktu: 08/94 - 04/96
Realizace: 1995 -1996

LICENCE PRO REAKTOR PRO ELEKTROLYTICKOU HYDROGENACI ACETYLENU V CHLOROVODÍKU

Investor: SPOLANA, a. s.
Licensor: HOECHST AG - Německo
Uzavření lic. kontraktu: 08/95
Realizace: 1995

OBNOVA 2. STUPNĚ FILTRACE VISKÓZY

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: LENZIG AG - Rakousko
Příprava akce: 06/94 - 01/95
Uzavření dod. kontraktu: 01/94
Realizace: 1995

KOMPLETNÍ DOVOZY SZNR 1994

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: různí Dodavatelé
Příprava akce: 11/93 - 09/94
Uzavření dod. kontraktu: 12/93 - 09/94
Realizace: 1994 -1995

DODÁVKA JADERNÉHO PALIVA A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU PRO JADERNOU ELEKTRÁRNU TEMELÍN - posouzení smluv, analýza a vyhodnocení nabídek financování

Investor: ČEZ, a. s.
Dodavatel: WESTINGHOUSE ELECTRIC Corp. / WESTINGHOUSE - USA / INDUSTRY PRODUCTS Intl. Co., Inc. - USA
Uzavření dod. kontraktu: 05/93
Realizace: 1993

POMOCNÉ PROVOZY LAO

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: různí Dodavatelé
Příprava akce: 1993 - 1994
Uzavření dod. kontraktu: 02/93 - 05/93
Realizace: 1993

KOMPLETAČNÍ DOVOZY PRO JEDNOTKU LINEÁRNÍCH ALFA OLEFINŮ (LAO)

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: různí Dodavatelé
Příprava akce: 1991 - 1992
Uzavření dod. kontraktu: 05/91 - 05/92
Realizace: 1991-1992

MONTÁŽ JEDNOTKY LAO

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: MONTINVEST-Jugoslávie
Příprava akce: 1991
Uzavření dod. kontraktu: 06/91
Realizace: 1991-1992

VYBUDOVÁNÍ EMISNÍHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: ANSYCO / TTI - Německo
Příprava akce: 12/91 - 06/92
Uzavření dod. kontraktu: 12/91 - 07/92
Realizace: 1992

DOVOZ 200 CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ PRO PŘEPRAVU LINEÁRNÍCH ALFAOLEFINŮ

Investor: SPOLANA, a. s.
Dodavatel: WEW - Německo
Příprava akce: 04/91 - 08/91
Uzavření dod. kontraktu: 08/91
Realizace: 1992